DECLARAȚIE DE CONFIDENŢIALITATE

Bayer recunoaște faptul că securitatea datelor personale furnizate prin folosirea paginii web www.elevit.ro („Pagina Web”) este o preocupare importantă. Protecția datelor dumneavoastră personale este tratată cu maximă seriozitate. Prin prezenta, dorim să vă informăm cu privire la modul în care Bayer prelucrează datele personale și cu privire la măsurile noastre de securitate.

Prelucrarea datelor personale se face cu respectarea cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date („Legea nr. 677/2001”) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice („Legea nr. 506/2004”).

A.   CATEGORII DE DATE PRELUCRATE

Atunci când folosiți Pagina Web, datele dumneavoastră pot fi colectate pentru a vă oferi informațiile solicitate. Aceste date pot include numele furnizorului dumneavoastră de servicii de internet (ISP), website-ul pe care l-ați folosit pentru a ajunge la Pagina Web, website-urile pe care le accesați din Pagina Web şi adresa dumneavoastră de IP. Aceste date ar putea duce la identificarea dumneavoastră, însă noi nu le folosim în acest scop. Folosim aceste date ocazional, în scopuri statistice, dar păstrăm anonimatul fiecărui utilizator individual, astfel încât persoana în cauză să nu poată fi identificată.

De asemenea, Bayer poate colecta și prelucra date pe care ni le furnizați prin înregistrarea pe Pagina Web pentru furnizarea de newslettere personalizate, respectiv: nume, prenume, adresă de e-mail și săptămâna de sarcină.

B.   SCOPUL PRELUCRĂRII

Datele pe care le colectăm vor fi utilizate numai în scopul de a vă permite utilizarea

Paginii Web. Bayer va putea utiliza, cu acordul dumneavoastră, numele, prenumele, adresa de e-mail și datele privind săptămâna sarcinii pentru a vă transmite comunicări comerciale cu privire la produsele/serviciile Bayer (în special, dar fără a se limita la produsele Elevit) precum și pentru a vă furniza newslettere personalizate cu informații despre care Bayer consideră că ar putea fi relevante pentru dumneavoastră („Comunicări Comerciale”).

C.   TERȚII CARE AU ACCES LA DATELE PERSONALE

Vom păstra controlul şi responsabilitatea utilizării oricăror date personale furnizate de dumneavoastră. Cu excepția datelor furnizate pentru scopul Comunicărilor Comerciale (i.e. nume, prenume, adresă de e-mail și datele privind vârsta sarcinii) care vor fi prelucrate exclusiv pe teritoriul României de către Societate și/sau împuterniciții acesteia, unele dintre aceste date (i.e. cookie-urile folosite pe Pagina Web) ar putea fi stocate sau prelucrate pe terminale IT aflate în alte jurisdicții unde legislația de protecție a datelor poate să difere de cea a jurisdicției în care locuiți.

D.   DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal nu este obligatoriu, însă refuzul prelucrării datelor, conform celor de mai sus, determină imposibilitatea derulării raporturilor contractuale cu Bayer, respectiv, primirea de Comunicări Comerciale din partea Bayer și utilizarea Paginii Web.

Bayer recunoaște și respectă drepturile de care beneficiază utilizatorii Paginii Web în calitate de persoane vizate, conform Legii nr. 677/2001.

Astfel, aveți dreptul de a accesa, revizui şi modifica orice date personale stocate de către sistemul nostru, atunci când considerați că acestea sunt neactualizate sau incorecte.

De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, trimiteți un e-mail la una dintre adresele specificate în secțiunea Contacte de mai jos.

În funcție de solicitare, Bayer se obligă să:

a) confirme solicitantului daca prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

b) să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;

c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

E.   DURATA PRELUCRĂRII DATELOR

Datele personale colectate pentru scopul Comunicărilor Comerciale vor fi stocate de Bayer pentru o perioadă de maxim un an și șase luni. Utilizatorii pot însă să își exercite oricând dreptul de opoziție (caz în care prelucrarea va înceta la momentul exercitării dreptului de opoziție).

Ca excepție, anumite datele personale ar putea fi stocate pentru o perioadă mai lungă în cazurile expres prevăzute de lege (de exemplu, în legătură cu litigiile în care ar fi implicată Bayer și care ar viza datele prelucrate de aceasta).

F.   SECURITATE

Bayer folosește metode tehnice şi organizatorice de securitate pentru a preveni manipularea, pierderea, distrugerea sau accesul neautorizat la datele dumneavoastră personale. Procedurile noastre de securitate sunt revizuite în mod continuu, în concordanță cu cele mai noi tehnologii și standarde de securitate.

G.   COPIII

Pagina Web nu este dedicată utilizării de către minori. Protecția datelor personale ale minorilor este un aspect important pentru noi. De aceea, noi nu colectăm sau, în orice fel, nu prelucrăm nicio informație cu privire la minori.

H.   CONTACTE

Pentru orice fel de probleme, întrebări sau sugestii, vă rugăm să contactați una dintre următoarele persoane:

Data Protection Officer al Bayer AG:

Andreas Euler Bayer AG Corporate Office Building W 11

51368 Leverkusen, Germania E-mail andreas.euler@bayer.com

Head of Data Privacy

Eva Gardyan-Eisenlohr

Telefon: +49 (0) 30 468 16924

E-mail eva.gardyan-eisenlohr@bayer.com

Head of Legal and Compliance România şi Bulgaria

Mihai Popa

Bayer SRL

Sos. Pipera nr. 42, etajele 1, 16,17, Bucuresti, Romania

E-mail mihai.popa@bayer.com

Dezvoltarea constantă a internetului implică actualizarea periodică a declarației noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a face schimbări atunci când este necesar. Orice astfel de modificări vor fi postate pe Pagina Web.

Utilizarea Cookie-urilor

Pagina Web folosește așa-numitele “Cookie-uri”. Cookie-urile sunt mici fișiere-text care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră prin intermediul browserului dumneavoastră. Acestea stochează anumite informații (spre exemplu, limba preferată sau setări ale Paginii Web), pe care browserul dumneavoastră ni le poate retransfera atunci când accesați din nou Pagina Web (în funcție de durata de viață a Cookie-ului).

Folosim două categorii de Cookie-uri: (1) Cookie-uri necesare în scopuri tehnice, fără de care funcționalitatea Paginii Web ar fi redusă, și (2) Cookie-uri opționale:

Cookie-uri opţionale

Nu vom folosi Cookie-uri Opționale fără consimțământul dumneavoastră prealabil. La prima accesare a Paginii Web, un banner va apărea pe Pagina Web, prin care vi se va cere consimțământul pentru folosirea Cookie-urilor Opționale. Dacă vă dați consimțământul, vom seta un Cookie pe computerul dumneavoastră și banner-ul nu va mai fi afișat pe durata de viață a acelui Cookie. După această perioadă, sau dacă ștergeți intenționat acel Cookie, banner-ul va apărea din nou la următoarea dumneavoastră vizită a Paginii Web și vi se va solicita, din nou, consimțământul.

Aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul dat pentru utilizarea Cookie-urilor Opționale la orice moment, prin schimbarea opțiunii corespunzătoare din tabelul de mai sus. Bineînțeles, puteți folosi Pagina Web fără folosirea niciunui Cookie (inclusiv Cookie-urilor cu scop tehnic). În browserul dumneavoastră, puteți restricționa oricând sau dezactiva folosirea Cookie-urilor. Cu toate acestea, dezactivarea Cookie-urilor ar putea să afecteze funcționarea sau experiența dvs. la utilizarea Paginii Web.

Analiză web

Pagina Web folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web a Google Inc., cu adresa în 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Pe baza consimțământului dumneavoastră prealabil, Google va analiza în numele nostru modul în care dumneavoastră folosiți website-ul nostru. În acest scop, folosim, printre altele, Cookie-urile detaliate în tabelul de mai sus. Informațiile colectate de Google în legătură cu folosirea website-ului nostru de către dumneavoastră (spre exemplu, URL-ul de trimitere, paginile noastre web pe care le vizitați, tipul browserului dumneavoastră, setările de limbă, sistemul dumneavoastră de operare, rezoluția ecranului) vor fi trimise unui server Google din Statele Unite, unde vor fi stocate și analizate; rezultatele corespunzătoare ne vor fi ulterior făcute disponibile într-o formă anonimizată. În acest proces, datele referitoare la datele de trafic nu vor fi atribuite adresei IP complete pe care o folosiți. Am activat pe website-ul nostru funcția de anonimizare a IP-urilor oferită de Google, astfel încât ultimele 8 cifre (tip IPv4) sau ultimii 80 de biți (tip IPv6) ai adresei IP pe care o folosiți sunt șterse. Mai mult, Google este certificat în conformitate cu standardele EU-US Privacy Shield, care asigură un nivel adecvat de protecție al datelor în ceea ce privește prelucrarea datelor de către Google în SUA.

Puteți să vă retrageți consimțământul privind analiza web în orice moment fie prin descărcarea și instalarea unui Browser Plugin oferit de Google, fie prin gestionarea consimțământului dumneavoastră în tabelul de mai sus, prin intermediul căruia un Cookie de opt-out va fi setat. Ambele opțiuni vor preveni folosirea analizei web numai dacă folosiți browserul în care ați instalat Plugin-ul sau dacă nu ștergeți Cookie-ul de opt-out.

Pentru mai multe informații despre Google Analytics vă rugăm să consultați Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy principles, și Google Privacy Policy.

Numar de aprobare: ANSPDCP – 14255/21.06.2017

Sunt...