DECLARAȚIE DE CONFIDENŢIALITATE

Bayer recunoaște faptul că securitatea datelor personale furnizate prin folosirea paginii web www.elevit.ro („Pagina Web”) este o preocupare importantă. Protecția datelor dumneavoastră personale este tratată cu maximă seriozitate. Prin prezenta, dorim să vă informăm cu privire la modul în care Bayer prelucrează datele personale și cu privire la măsurile noastre de securitate.

Prelucrarea datelor personale se face cu respectarea cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date („Legea nr. 677/2001”) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice („Legea nr. 506/2004”).

A.   CATEGORII DE DATE PRELUCRATE

Atunci când folosiți Pagina Web, datele dumneavoastră pot fi colectate pentru a vă oferi informațiile solicitate. Aceste date pot include numele furnizorului dumneavoastră de servicii de internet (ISP), website-ul pe care l-ați folosit pentru a ajunge la Pagina Web, website-urile pe care le accesați din Pagina Web şi adresa dumneavoastră de IP. Aceste date ar putea duce la identificarea dumneavoastră, însă noi nu le folosim în acest scop. Folosim aceste date ocazional, în scopuri statistice, dar păstrăm anonimatul fiecărui utilizator individual, astfel încât persoana în cauză să nu poată fi identificată.

De asemenea, Bayer poate colecta și prelucra date pe care ni le furnizați prin înregistrarea pe Pagina Web pentru furnizarea de newslettere personalizate, respectiv: nume, prenume, adresă de e-mail și săptămâna de sarcină.

B.   SCOPUL PRELUCRĂRII

Datele pe care le colectăm vor fi utilizate numai în scopul de a vă permite utilizarea

Paginii Web. Bayer va putea utiliza, cu acordul dumneavoastră, numele, prenumele, adresa de e-mail și datele privind săptămâna sarcinii pentru a vă transmite comunicări comerciale cu privire la produsele/serviciile Bayer (în special, dar fără a se limita la produsele Elevit) precum și pentru a vă furniza newslettere personalizate cu informații despre care Bayer consideră că ar putea fi relevante pentru dumneavoastră („Comunicări Comerciale”).

C.   TERȚII CARE AU ACCES LA DATELE PERSONALE

Vom păstra controlul şi responsabilitatea utilizării oricăror date personale furnizate de dumneavoastră. Cu excepția datelor furnizate pentru scopul Comunicărilor Comerciale (i.e. nume, prenume, adresă de e-mail și datele privind vârsta sarcinii) care vor fi prelucrate exclusiv pe teritoriul României de către Societate și/sau împuterniciții acesteia, unele dintre aceste date (i.e. cookie-urile folosite pe Pagina Web) ar putea fi stocate sau prelucrate pe terminale IT aflate în alte jurisdicții unde legislația de protecție a datelor poate să difere de cea a jurisdicției în care locuiți.

D.   DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal nu este obligatoriu, însă refuzul prelucrării datelor, conform celor de mai sus, determină imposibilitatea derulării raporturilor contractuale cu Bayer, respectiv, primirea de Comunicări Comerciale din partea Bayer și utilizarea Paginii Web.

Bayer recunoaște și respectă drepturile de care beneficiază utilizatorii Paginii Web în calitate de persoane vizate, conform Legii nr. 677/2001.

Astfel, aveți dreptul de a accesa, revizui şi modifica orice date personale stocate de către sistemul nostru, atunci când considerați că acestea sunt neactualizate sau incorecte.

De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, trimiteți un e-mail la una dintre adresele specificate în secțiunea Contacte de mai jos.

În funcție de solicitare, Bayer se obligă să:

a) confirme solicitantului daca prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

b) să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;

c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

E.   DURATA PRELUCRĂRII DATELOR

Datele personale colectate pentru scopul Comunicărilor Comerciale vor fi stocate de Bayer pentru o perioadă de maxim un an și șase luni. Utilizatorii pot însă să își exercite oricând dreptul de opoziție (caz în care prelucrarea va înceta la momentul exercitării dreptului de opoziție).

Ca excepție, anumite datele personale ar putea fi stocate pentru o perioadă mai lungă în cazurile expres prevăzute de lege (de exemplu, în legătură cu litigiile în care ar fi implicată Bayer și care ar viza datele prelucrate de aceasta).

F.   SECURITATE

Bayer folosește metode tehnice şi organizatorice de securitate pentru a preveni manipularea, pierderea, distrugerea sau accesul neautorizat la datele dumneavoastră personale. Procedurile noastre de securitate sunt revizuite în mod continuu, în concordanță cu cele mai noi tehnologii și standarde de securitate.

G.   COPIII

Pagina Web nu este dedicată utilizării de către minori. Protecția datelor personale ale minorilor este un aspect important pentru noi. De aceea, noi nu colectăm sau, în orice fel, nu prelucrăm nicio informație cu privire la minori.

H.   CONTACTE

Pentru orice fel de probleme, întrebări sau sugestii, vă rugăm să contactați una dintre următoarele persoane:

Data Protection Officer al Bayer AG:

Andreas Euler Bayer AG Corporate Office Building W 11

51368 Leverkusen, Germania E-mail andreas.euler@bayer.com

Head of Data Privacy

Eva Gardyan-Eisenlohr

Telefon: +49 (0) 30 468 16924

E-mail eva.gardyan-eisenlohr@bayer.com

Head of Legal and Compliance România şi Bulgaria

Mihai Popa

Bayer SRL

Sos. Pipera nr. 42, etajele 1, 16,17, Bucuresti, Romania

E-mail mihai.popa@bayer.com

Dezvoltarea constantă a internetului implică actualizarea periodică a declarației noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a face schimbări atunci când este necesar. Orice astfel de modificări vor fi postate pe Pagina Web.

Sunt...